Ontdek
Kortingen Win CJP events
Over CJP
Contact
Koop je pas Inloggen
CJP Cultuurkaart

CJP Cultuurkaart

Lees hier de belangrijkste informatie over de CJP Cultuurkaart.

De voordelen van de CJP Cultuurkaart

  • Minimaal € 5,- per leerling voor kunst- en cultuuractiviteiten.
  • Gratis toegang tot CJP-kortingen voor uw leerlingen (bij eigen bijdrage Cultuurkaart-tegoed van € 10,-).
  • Online inzicht in de uitgaven voor klassikale culturele activiteiten.
  • Voordelige tarieven voor groepsvervoer en verzekeringen.
  • CJP-korting en CultuurWerkt!-abonnement voor docenten en onderwijsondersteunend personeel met de CJP/CultuurWerkt! Docentenpas.
  • Samen met culturele instellingen een goede invulling geven aan het cultuuronderwijs voor jongeren.

Het Cultuurkaart-tegoed

De school meldt alle leerlingen aan voor de CJP Cultuurkaart. Vervolgens wordt er per klas gekozen voor één van de volgende opties.

Optie 1: De school voegt € 10,- per leerling toe aan het door de minister ter beschikking gestelde tegoed  van € 5,-. Hiermee komt het tegoed van € 5,- vrij voor klassikale culturele activiteiten en is er per leerling in totaal minimaal € 15,- per jaar beschikbaar voor klassikaal cultuuronderwijs. Afhankelijk van het aantal deelnemende scholen kan het OCW-tegoed hoger uitvallen dan € 5,-. De Cultuurkaart zelf is gratis.

Optie 2: De school kiest voor een CJP Cultuurkaart met een individueel tegoed van € 5,-. Dit tegoed kan alleen door de leerling zelf gebruikt worden voor culturele activiteiten. Bij deze kaart wordt voor de school € 2,- per leerling aan productie- en distributiekosten in rekening gebracht. Het bedrag van € 5,- wordt niet opgehoogd als blijkt dat minder scholen deelnemen. Lees meer over het aanmeldproces en de beheer- en betaalhandelingen in 'Handleiding Cultuurkaart 2016/2017', zie bovenaan deze pagina onder Downloads.

Betalen met de CJP Cultuurkaart

Scholen kunnen het Cultuurkaart-tegoed uitgeven bij aangesloten cultuuraanbieders (zogenoemde Cultuurkaart-acceptanten) en betalen via een online betaalsysteem (de weborder). Lees meer hierover in 'Handleiding Cultuurkaart 2016/2017', zie bovenaan deze pagina onder Downloads.

Cultuurkaart-acceptanten

Om Cultuurkaart-tegoed te kunnen innen, moeten culturele organisaties zich aanmelden als Cultuurkaart-acceptant. Hier is een aantal voorwaarden aan verbonden. Zo moet het aanbod cultureel van aard zijn en geschikt voor leerlingen in het voortgezet onderwijs. Verder stemmen culturele organisaties in met een bijdrage van 5% over iedere Cultuurkaart-betaling. Deze bijdrage wordt gebruikt voor de financiering van de CJP Cultuurkaart.

Nog geen acceptant?

Wilt u als school/docent bij een culturele organisatie met de CJP Cultuurkaart betalen, informeer dan eerst of de organisatie acceptant is. Is dit niet het geval, dan kan de organisatie zich alsnog aanmelden. Houd er wel rekening mee dat de aanmeldprocedure ongeveer een maand duurt en dat CJP het recht heeft om een aanmelding af te keuren.

De CJP Cultuurkaart aanvragen

Vanaf mei kunnen scholen zich aanmelden voor het komende schooljaar. De directie van uw school ontvangt hiervoor automatisch een oproep.

CJP-app en digitale pas

Leerlingen en docenten hebben niet alleen een fysieke pas, ze kunnen ook gebruikmaken van een digitale pas. Deze pas vindt u in de CJP-app. In deze app staat bovendien een actueel overzicht van alle CJP-kortingen. Let op: via de digitale pas kan niet met Cultuurkaart-tegoed worden betaald. Download de app via de App Store of Google Play.

De Cultuurkaart wordt ondersteund met een bijdrage financiering cultuuronderwijs door het ministerie van OCW.