Artikelen Kortingen Win CJP events
Over CJP
Contact
Koop je pas Inloggen
Cultuurkaart toch door met steun overheid
6 jul 2012 • Persbericht

Cultuurkaart toch door met steun overheid

MOTIE PVDA EN CDA MET BREDE STEUN AANGENOMEN

De motie over de Cultuurkaart van PvdA en CDA is vannacht met een grote Kamermeerderheid aangenomen. In de motie wordt de staatssecretaris gevraagd om een rijksbijdrage van 6 ton voor de doorstart beschikbaar te stellen. Daarmee is de steun van zowel private financiers als van deelnemende culturele instellingen aan de doorstart van de Cultuurkaart verzekerd. Bijna 400 scholen zijn ondertussen aangemeld, waarmee het CJP-plan voor de doorstart ook binnen het voortgezet onderwijs massaal wordt gesteund.

 
De Cultuurkaart gaat over de financiering van het cultuuronderwijs op middelbare scholen. In het regeerakkoord van het Kabinet Rutte werd deze financiering wegbezuinigd, waardoor de culturele vorming van 12-18 jarigen niet langer meer door het Rijk werd ondersteund. Voor veel scholen, culturele instellingen, docenten, ouders en leerlingen was dit onacceptabel. Ook de Tweede Kamer heeft de staatssecretaris meerdere keren verzocht om alternatieven te zoeken. CJP heeft daarop een Plan van Aanpak ingediend dat in november ook door een motie uit de Kamer werd ondersteund.
Met de rijksbijdrage van 6 ton is er zekerheid dat ook de private financiers willen meedoen, omdat een aantal van hen heeft aangegeven dat een bijdrage van het Rijk voor cultuureducatie een randvoorwaarde is voor steun.
 
CJP-directeur Walter Groenen reageert opgelucht: “Anderhalf jaar vechten heeft eindelijk zijn vruchten afgeworpen. Dit hebben we samen met leerlingen, docenten, scholen, culturele instellingen en private fondsen voor elkaar gekregen. De Cultuurkaart is een schoolvoorbeeld van wat intensieve samenwerking tussen scholen en culturele instellingen kan opleveren aan kwaliteit en continuïteit. We gaan ervan uit dat de staatssecretaris nu snel op zoek gaat naar dekking van deze bijdrage, zodat we de plannen kunnen uitrollen voor de scholen weer gaan beginnen. Daarnaast zullen we voor schooljaar 2013-2014 verder kijken hoe we dit structureel kunnen oppakken, om de continuïteit ook op de lange termijn te waarborgen. Het is goed als de rijksoverheid gezamenlijk met de betrokkenen die langetermijnvisie mee ontwikkelt. De meeste verkiezingsprogramma’s wijzen gelukkig ook in die richting.”
 
Inmiddels hebben zich al 395 VO-scholen met in totaal bijna 300.000 leerlingen aangemeld. Bij 80% van de aanmeldingen investeert de school zelf nog eens 10 euro per leerling extra voor cultuuronderwijs. Scholen kunnen zich nog tot eind september aanmelden.
 
Meer informatie is te vinden op www.cultuurkaart.nl
We maken gebruik van cookies om jouw website-ervaring te optimaliseren. Door gebruik te maken van CJP.nl ga je hiermee akkoord.