Artikelen Kortingen Win CJP events
Over CJP
Contact
Koop je pas Inloggen
CJP Cultuurkaart gaat door!
9 mei 2012 • Persbericht

CJP Cultuurkaart gaat door!

VOOR IEDERE VO-LEERLING VIJF EURO CULTUURTEGOED BESCHIKBAAR
 
In reactie op het afschaffen van de rijksbijdrage voor cultuureducatie in het voortgezet onderwijs, schreef CJP - in samenwerking met scholen, culturele instellingen en andere betrokkenen - in november 2011 een Plan van Aanpak om de Cultuurkaart met private ondersteuning te laten voortbestaan. Uitgangspunt hierbij is dat scholen zelf cultuurbudget vrijmaken voor verplichte culturele activiteiten voor scholieren. Dit plan is nu verwezenlijkt. Dankzij het nieuw opgerichte Fonds voor Cultuur en School heeft CJP voor schooljaar 2012-2013 een bedrag van 5 euro per leerling weten te realiseren.
 
Scholen die zich aanmelden voor de Cultuurkaart kunnen per klas aangeven of ze kiezen voor een CJP Cultuurkaart met 5 euro individueel tegoed of een CJP Cultuurkaart met 15 euro klassikaal tegoed waarvan 10 euro door de school is ingebracht. In het laatste geval kunnen scholen van dit tegoed de gemeenschappelijke culturele activiteiten betalen. Scholen bepalen dus zelf of ze voor alle leerlingen of alleen voor bepaalde klassen/leerniveaus een tientje extra investeren. Per aangemelde leerling wordt 2 euro administratiekosten in rekening gebracht.
 
CJP is er in geslaagd om het bestaande en goed werkende Cultuurkaartsysteem en de infrastructuur zoveel mogelijk in tact te houden. Met de voortzetting van de Cultuurkaart blijven scholen beschikken over geoormerkt budget voor cultuureducatie. Dankzij de digitale managementinformatie krijgen schooldirecties helder inzicht in de bestedingen en het cultureel profiel van de school. Daarnaast komen scholen - op initiatief van CJP - in aanmerking voor een btw-vrijstelling op voorstellingen op school of in het theater. De persoonlijke Cultuurkaart is tevens een CJP-pas waarmee leerlingen - én ouders - profiteren van exclusieve kortingen op cultuur, (sport)kleding, treinreizen, schoolspullen, verzekeringen en meer.
 
Directeur van CJP Walter Groenen is trots op het plan maar vindt dat de rol van de overheid nog niet is uitgespeeld: ‘Nog maar zes maanden geleden dienden we het Plan van Aanpak in. Dat de uitvoering ervan al zo snel doorgang kan vinden laat zien dat de Cultuurkaart door alle betrokken partijen zeer belangrijk gevonden wordt. Het is fantastisch dat we voor komend jaar de Cultuurkaart kunnen laten voortbestaan, maar de politiek is nodig om een duurzame visie op cultuureducatie te ontwikkelen en dit met financiële middelen te omkleden. CJP blijft zich dan ook inzetten om het toekomstige kabinet er van te doordringen dat de ontwikkeling van jongeren door culturele vorming de verantwoordelijkheid van de overheid is.’
 
Meer informatie is te vinden op www.cultuurkaart.nl/scholen

We maken gebruik van cookies om jouw website-ervaring te optimaliseren. Door gebruik te maken van CJP.nl ga je hiermee akkoord.