Artikelen Kortingen Win CJP events
Over CJP
Contact
Koop je pas Inloggen
Motie over Cultuurkaart aangenomen
29 nov 2011 • Persbericht

Motie over Cultuurkaart aangenomen

Tweede Kamer steunt plan van aanpak voortzetting Cultuurkaart
 
Het plan van aanpak van CJP voor het voortzetten van de Cultuurkaart kan op zeer brede steun in de Kamer rekenen. Vandaag hebben alle partijen – behalve PVV – vóór de motie van Biskop (CDA) en Van der Ham (D66) gestemd. Deze motie roept de regering op om zoveel mogelijk medewerking te geven aan dit plan.
 
In de motie verzoeken Kamerleden Biskop en Van der Ham ‘de regering na te gaan of belemmeringen voor een private doorstart van de Cultuurkaart weggenomen kunnen worden’.  Hiermee wordt ondermeer gedoeld op de BTW-vrijstelling voor activiteiten die worden ondernomen met de Cultuurkaart en de ondertekening van het Cultuurkaartconvenant tussen CJP en de culturele sector door de Staatssecretaris van OCW. Walter Groenen (directeur CJP) ziet in het draagvlak in de Tweede Kamer een belangrijk signaal om, gezamenlijk met de onderwijssector en de culturele sector, de continuïteit van cultuuronderwijs voor middelbare scholieren te kunnen waarborgen en  het plan van aanpak met steun van private partijen uit te gaan voeren.

We maken gebruik van cookies om jouw website-ervaring te optimaliseren. Door gebruik te maken van CJP.nl ga je hiermee akkoord.