Artikelen Kortingen Win CJP events
Over CJP
Contact
Koop je pas Inloggen
CJP presenteert het Cultureel Jongeren Profiel
22 nov 2011 • Persbericht

CJP presenteert het Cultureel Jongeren Profiel

67% jongeren geïnteresseerd in kunst en cultuur
 
Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan presenteert CJP op woensdag 23 november tijdens een feestelijke bijeenkomst in theater Frascati in Amsterdam, een nieuw onderzoek naar de motivatie van jongeren om aan cultuur deel te nemen: het Cultureel Jongeren Profiel. Dit profiel onderscheidt zich van andere onderzoeken doordat het niet alleen gebaseerd is op sociaal-demografische factoren of jongerenstijlen, maar zich richt op waardenoriëntaties. Door middel van groepsgesprekken en kwantitatief onderzoek onder ruim 1000 jongeren, blijkt dat cultuurdeelname op basis van 9 dimensies kan worden verklaard: intrinsieke interesse, drempelvrees, zelfexpressie en creatie, performanceangst, muziek als katalysator, sociale beleving, escapisme, algemene vorming en leergierigheid blijken onderscheidende variabelen, waarvan intrinsieke interesse en zelfcreatie en expressie de belangrijkste zijn. Op basis daarvan zijn vier jongerensegmenten samengesteld.
 
Culturele instellingen beramen zich meer dan ooit op de vraag hoe ze toegankelijk en aansprekend kunnen zijn voor jongeren: het  publiek van de toekomst. CJP heeft daarom in samenwerking met Youngworks en Motivaction een segmentatiemodel over jongeren en cultuur ontwikkeld. Uit het onderzoek komen vier verschillende segmenten met een eigen kijk op cultuur naar voren. De segmenten zijn: Creatieve Entertainer (25%), Honkvaste Cultuurmijder (32%), Geïnteresseerde Toeschouwer (21%) en Ondernemende Cultuurfan (22%).
 
Met behulp van dit model kunnen culturele instellingen de samenstelling van hun huidige jongerenpubliek inventariseren en vaststellen welke types nog niet bereikt worden. Het duidelijk in kaart brengen van de verschillende types door gedrag en waardenoriëntaties, helpt om een goed aansluitend aanbod te creëren en communicatiestrategie te kiezen.
 
CJP-directeur Walter Groenen: ‘Ongeveer tweederde van alle jongeren is potentieel geïnteresseerd in kunst en cultuur. Interessant daarbij is dat de mate waarin jongeren zelf cultureel actief zijn, sterk samenhangt met hun definitie van kunst en cultuur. Cultuurmijders denken bij kunst en cultuur alleen aan opera en schilderijen, terwijl kunst en cultuur voor ondernemende cultuurfans echt een onderdeel van hun dagelijkse leven is. Voor de culturele sector is het ongelofelijk belangrijk dat we op basis van onderzoek en verkregen inzichten proberen nieuwe publieksgroepen te bereiken. We concurreren immers met andere vormen van vrijetijdsbestedingen en reken maar dat de game industrie of sport veel geld investeert in zulk soort onderzoek. Dit is een aanzet voor CJP om gezamenlijk met culturele instellingen verder de diepte in te gaan als het gaat om jongeren en cultuur.´
 
Voor het onderzoek zijn ruim 1000 jongeren tussen de 12 en 25 jaar ondervraagd. Het onderzoekstraject bestond uit meerdere fasen. Na een kwalitatieve voorfase zijn de uitkomsten van de groepsgesprekken in een landelijk online onderzoek verder verkend en gekwantificeerd. Op basis daarvan is de onderzoeksdoelgroep op het domein van cultuur onderverdeeld in een aantal clusters.
 
Het onderzoek is tot stand gekomen met steun van Fonds voor Cultuurparticipatie en VSBfonds.
We maken gebruik van cookies om jouw website-ervaring te optimaliseren. Door gebruik te maken van CJP.nl ga je hiermee akkoord.