Artikelen Kortingen Win CJP events
Over CJP
Contact
Koop je pas Inloggen
Raad voor Cultuur pleit voor Cultuurkaart
29 apr 2011 • Persbericht

Raad voor Cultuur pleit voor Cultuurkaart

De Raad voor Cultuur spreekt zich onomwonden uit voor behoud van de Cultuurkaart.  De Raad geeft aan dat als cultuureducatie een kerntaak is, de Cultuurkaart daarvoor een zeer effectief instrument is. De Raad pleit daarom voor voortzetting van de Cultuurkaart, zo nodig in een gewijzigde en meer toegesneden vorm.  Dat staat in het adviesrapport Cultuurbeleid 2013-2016 van de Raad voor Cultuur dat vandaag aan staatssecretaris Zijlstra (OCW) is aangeboden.
 
De Raad maakt zich verder ook zorgen over de toegankelijkheid van culturele voorzieningen voor jongeren. Met prijsverhogingen van 20% of meer zal er een negatief effect zijn op zowel de passieve als actieve cultuurparticipatie van jongeren. Ook dat verdient extra aandacht, aldus de Raad.
 
Walter Groenen, directeur CJP: “ We zijn blij dat de Raad het belang van de Regeling Cultuurkaart voor cultuuronderwijs in Nederland erkent en onderstreept. Samen met de staatssecretaris onderzoeken we op dit moment hoe de Cultuurkaart in stand kan worden gehouden. Dit advies van de Raad voor Cultuur is daarbij belangrijk, omdat daarmee erkend wordt dat de Regeling een belangrijke pijler is onder het beleid om jongeren actief bij cultuur te betrekken. Dus volle kracht vooruit, wat mij betreft.”
 
De Cultuurkaart is eind 2008 geïntroduceerd. Uit de bestedingscijfers van Cultuurkaart-jaar 2009-2010 blijkt dat de Regeling een enorm bereik onder jongeren heeft. Er zijn in totaal 939.958 Cultuurkaarten aan leerlingen in het voortgezet onderwijs uitgereikt. Dat betekent dat 99,7% van de scholen meedoet. In totaal heeft 88% van de leerlingen de Cultuurkaart geactiveerd (dat zijn 825.240 leerlingen). Van het totaal beschikbare bedrag is 88% besteed: dat is bijna 12,4 miljoen euro. Het VMBO scoort net zo goed als HAVO en VWO. De plattelandsscholen gebruiken de Regeling net iets beter dan de scholen in de grote steden.
We maken gebruik van cookies om jouw website-ervaring te optimaliseren. Door gebruik te maken van CJP.nl ga je hiermee akkoord.