Artikelen Kortingen Win CJP events
Over CJP
Contact
Koop je pas Inloggen
CJP positief over rapport Cultuurkaart
31 mrt 2011 • Persbericht

CJP positief over rapport Cultuurkaart

De Algemene Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar de Regeling Cultuurkaart in het Voortgezet Onderwijs. Vandaag om 14.00 uur wordt het rapport openbaar gemaakt. De Cultuurkaart is een initiatief van het Ministerie van OCW. De uitvoering van de regeling wordt verzorgd door CJP. CJP is overwegend positief over het rapport: veel van de aanbevelingen die de Rekenkamer doet, konden nog in het onderzoeksjaar worden aangepast.
 
Het rapport van de Algemene Rekenkamer bestaat uit twee delen: het eerste deel van het onderzoek kijkt hoe scholen en culturele instellingen ervoor kunnen zorgen dat zoveel mogelijk van het Cultuurkaarttegoed kan worden benut. Het andere deel van het onderzoek gaat vooral over onderwerpen die het Ministerie van OCW betreffen zoals het behalen van de doelstellingen, administratieve lasten, uitvoeringskosten, het risico op oneigenlijk gebruik en de informatievoorziening aan de Tweede Kamer. Het onderzoek is gebaseerd op cijfers uit het eerste Cultuurkaart-jaar (schooljaar 2008-2009).
 
CJP-directeur Walter Groenen ervaart het rapport van de Algemene Rekenkamer als een steun in de rug: “Het onderzoek heeft een aantal goede aanbevelingen opgeleverd voor het Ministerie van OCW, die CJP - als uitvoerder van de Regeling Cultuurkaart - al in het onderzoeksjaar zelf heeft kunnen doorvoeren. Door de transparantie van het systeem kon snel op de aandachtspunten van de Rekenkamer worden ingesprongen, zoals de berekeningswijze over hoeveel procent van het beschikbare budget is besteed. Ook de administratieve lasten zijn in het tweede Cultuurkaartjaar verminderd door een groot aantal technische verbeteringen, waardoor handelingen vlotter en soepeler verliepen dan in het introductie-jaar. Uit het rapport blijkt dat de gebruikers (docenten, leerlingen en culturele instellingen) de Cultuurkaart gemiddeld een ruime voldoende gaven.”
 
In tegenstelling tot de Algemene Rekenkamer is CJP van mening dat de administratieve lasten van de Cultuurkaart een duidelijk doel dienen. Groenen: “Door het systeem is elke transactie tussen school en Cultuurkaart-acceptant tot op de cent bekend. Ik denk dat het goed is op deze verantwoordelijke manier met overheidsgeld om te gaan.”
 
CJP had graag gezien dat de Algemene Rekenkamer ook onderzoek had gedaan naar de reikwijdte, effectiviteit en efficiëntie van de communicatie naar de gebruikers. Groenen: “De positieve reacties en waardering van de gebruikers van de Cultuurkaart, zijn een belangrijke graadmeter voor ons. Voor hen zijn we immers aan het werk. En we zullen steeds blijven kijken hoe we de uitvoering kunnen verbeteren.”

We maken gebruik van cookies om jouw website-ervaring te optimaliseren. Door gebruik te maken van CJP.nl ga je hiermee akkoord.