Artikelen Kortingen Win CJP events
Over CJP
Contact
Koop je pas Inloggen
Docenten pleiten voor Cultuurkaart
7 dec 2010 • Persbericht

Docenten pleiten voor Cultuurkaart

LAATSTE CIJFERS BEWIJZEN SUCCES REGELING CULTUURKAART
 
Docenten, schooldirecties en culturele instellingen hebben vandaag met 1300 persoonlijke pleidooien de Tweede Kamer geïnformeerd over de gevolgen van de bezuinigingen op de Cultuurkaart. Zowel het onderwijs als de culturele sector geven aan dat zonder de Cultuurkaart er geen cultuuronderwijs aan jongeren mogelijk is. VO-raad, LAKS en CJP ondersteunen deze oproep. De Regeling is volgens de laatste cijfers die vandaag zijn gepubliceerd een doorslaand succes. Maar liefst 88% van alle Nederlandse scholieren doen mee, waarbij de Centra voor de Kunsten het meest populair zijn.
 
Met de resultaten van Cultuurkaart-jaar 2009-2010 blijkt dat de Regeling een enorm bereik onder jongeren heeft. Er zijn in totaal 939.958 Cultuurkaarten aan leerlingen in het voortgezet onderwijs uitgereikt. Dat betekent dat 99,7% van de scholen meedoet. In totaal heeft 88% van de leerlingen de Cultuurkaart geactiveerd (dat zijn 825.240 leerlingen). Van het totaal beschikbare bedrag is 88% besteed: dat is bijna 12,4 miljoen euro. In het schooljaar 2008-2009 lag het bestedingspercentage op 79%. Cultuurkaart-tegoed wordt veelal ingezet voor klassikale activiteiten (78%). Het overige deel (22%) kunnen leerlingen individueel besteden. Het meeste geld gaat naar de Centra voor de Kunsten waarbij scholen een voorkeur hebben voor activiteiten waar leerlingen zelf aan de slag kunnen. Het VMBO scoort daarbij net zo goed als HAVO en VWO. De plattelandsscholen gebruiken de Regeling net iets beter dan de scholen in de grote steden.
 
Uit de reacties blijkt dat het onderwijsveld en de culturele instellingen aangeven dat er zonder Regeling Cultuurkaart feitelijk geen cultuuronderwijs mogelijk is, omdat kunst en cultuur nu eenmaal niet uit een boek te leren is. Daarnaast merken docenten op dat cultuuronderwijs een belangrijk instrument is om jongeren aan te spreken op hun creatieve en innovatieve talenten, waarmee ze veel beter toegerust aan hun toekomst kunnen beginnen. “De kaart is het belangrijkste instrument vanuit de Rijksoverheid om jongeren kennis te laten maken met kunst en cultuur en deze maatregel doet precies wat de nieuwe regering eist op het gebied van cultuurparticipatie en cultureel ondernemen. Het systeem is vraaggericht, er is een groot bereik en het beschikbare geld wordt voor 100% ingezet waarvoor het bedoeld is, waarbij iedere eurocent op transparante wijze wordt verantwoord,” aldus Walter Groenen, directeur van CJP.
 
Sinds 1 november 2008 ontvangen leerlingen uit het voortgezet onderwijs jaarlijks een Cultuurkaart met een cultureel tegoed van 15 euro. Dit bedrag kan klassikaal of individueel besteed worden aan bijvoorbeeld muziek- en dansworkshops, musea, erfgoed, bibliotheekprojecten, natuurparken of theater. De Cultuurkaart is de opvolger van de CKV-bonnen die sinds 1999 op scholen werden toegepast. Daarnaast is de Cultuurkaart een CJP-pas, waarmee jongeren korting krijgen bij culturele instellingen en winkels. CJP verspreidt de Cultuurkaart in opdracht van het Ministerie van OCW via de scholen.

We maken gebruik van cookies om jouw website-ervaring te optimaliseren. Door gebruik te maken van CJP.nl ga je hiermee akkoord.