Minister van Engelshoven eindigt subsidie op de MBO Card

Initiatiefnemers JOB MBO en CJP onderzoeken voortzetting via publiek-private samenwerking.

Minister van Engelshoven (OCW) heeft vandaag aangekondigd dat ze de subsidie voor de MBO Card gaat beëindigen. Ze negeert daarmee het advies van organisatieadviesbureau Berenschot dat op basis van onderzoek, uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van OCW, concludeert dat juist een versterking van de MBO Card wenselijk is. JOB en CJP ondersteunen de wens van de minister om cultuur en beroepsonderwijs aan elkaar te verbinden, maar vinden het in dit licht onwenselijk en teleurstellend dat de subsidie voor de MBO Card stopt.


In plaats van de MBO card te vullen met budget, zoals dat ook voor leeftijdsgenoten binnen het voortgezet onderwijs gebeurt, kiest de minister nu voor een aanpak waarbij scholen en culturele instellingen meer projectmatig moeten gaan samenwerken. Daarmee worden voor mbo-studenten mogelijkheden om met korting in aanraking te komen met cultuur ontnomen.
In haar Kamerbrief gaat minister van Engelshoven in op het belang van kunst en cultuur voor het mbo, maar tegelijkertijd wil ze zich niet vastleggen op een bepaalde systematiek om dat doel te bereiken. Het Berenschot-rapport pleit er juist voor om de MBO Card te versterken door daar een budget van 5 euro aan te koppelen, zoals dat ook voor leeftijdsgenoten op havo en vwo wordt gedaan. Met de Cultuurkaart met budget zijn vorig schooljaar ruim 1,1 miljoen activiteiten door vo-leerlingen bij 1.083 culturele instellingen ondernomen.


‘Berenschot is heel positief over de potentie van de MBO Card, net als de culturele sector en mbo-docenten’, aldus Walter Groenen (directeur CJP). ‘Ik vind het belangrijk dat iedereen in Nederland mee kan doen. Van Sluis tot Stadskanaal, in de stad en op het platteland. Een MBO Card met budget is daarvoor het meest effectief en efficiënt. Deze doelgroep is over het algemeen lastig te bereiken, maar de MBO Card met budget maakt het mogelijk om duizenden activiteiten te integreren in het onderwijs. En vergeet niet dat de toegang van de culturele sector tot deze belangrijke doelgroep in deze lastige tijden van corona van groot belang is.’


In totaal zijn in schooljaar 2019-2020 bijna 400.000 studenten voor de MBO Card aangemeld. Daarnaast hebben 4.500 mbo-docenten een docentenpas ontvangen. Bijna alle ondervraagde mbo-docenten in het Berenschot-rapport willen culturele ontwikkeling aan hun studenten meegeven. Voor CJP en JOB is het daarom belangrijk dat investeringen en bereikte resultaten door deze beleidswijziging niet verloren gaan. Walter Groenen: ‘We moeten ervoor zorgen dat we mbo-studenten niet opnieuw op achterstand zetten, en dat ze goed geïnformeerd en met korting aan kunst en cultuur kunnen blijven deelnemen. Maar daarnaast lagen er ook al plannen om de infrastructuur van de MBO Card te gebruiken voor bredere burgerschapsdoelstellingen zoals financiële zelfredzaamheid en maatschappelijke betrokkenheid. Die plannen willen we graag doorzetten.’


Daarom zal CJP na de zomer in samenspraak met JOB, MBO Raad en het Ministerie van OCW onderzoeken of de MBO Card ook zonder subsidie voortgezet kan worden. CJP heeft wat dat betreft de nodige ervaring, omdat in 2012 de Cultuurkaart voor het voortgezet onderwijs op soortgelijke wijze is gecontinueerd.