MBO Card gaat door: motie CDA, VVD, D66, PVDA en Groenlinks aangenomen

De MBO Card blijft behouden. Gisteren heeft de Tweede Kamer een motie van CDA, VVD, D66, PvdA en GroenLinks hierover aangenomen. Minister van Engelshoven (OCW) besloot eerder dit jaar de subsidie voor de MBO Card te beëindigen, maar moest daar in het begrotingsdebat van 15 oktober onder druk van de Kamer op terugkomen.

Begin juli kondigde minister van Engelshoven aan de subsidie op de MBO Card stop te zetten. In de begeleidende Kamerbrief legde de minister uit zich niet vast te willen leggen op de systematiek van de MBO Card. Met deze beslissing sloeg ze een positief advies van organisatieadviesbureau Berenschot in de wind. Berenschot onderzocht de MBO Card in opdracht van het ministerie en concludeerde juist dat het versterken van de MBO Card wenselijk is, door daar een budget van 5 euro aan te koppelen zoals dat ook voor leeftijdsgenoten op havo en vwo wordt gedaan. Deze middelbare schoolleerlingen hebben daardoor vorig schooljaar meer dan 1,1 miljoen culturele activiteiten kunnen ondernemen.

De Tweede Kamer had veel vragen over dit besluit. Dat leidde tot een motie waarin VVD, CDA, D66, PvdA en GroenLinks opriepen om de MBO Card te behouden. CJP en JOB MBO – de initiatiefnemers van de MBO Card – zijn blij met deze herziening, aldus Sabria Zaid (vicevoorzitter JOB): ‘Wij zijn blij dat de MBO Card voortgezet kan worden. Als JOB vinden we het belangrijk dat iedere mbo-student op een laagdrempelige manier kennis kan maken met kunst en cultuur’. ’

CJP en JOB MBO pleiten voor het versterken van de MBO Card, zoals Berenschot dat heeft geadviseerd in hun rapport. Walter Groenen (directeur CJP): ‘Ik ben blij met dit resultaat voor de MBO Card, maar we zijn er nog niet. De minister en wij willen hetzelfde bereiken, namelijk dat iedereen in Nederland mee kan doen aan kunst en cultuur: of je nu in Rotterdam of Renswoude woont. Daarvoor is het nodig dat de MBO Card ook van budget wordt voorzien. Want wie kan nu uitleggen dat je als 17-jarige op het mbo geen budget voor cultuur krijgt, en een 17-jarige op het VWO wel?’

De Tweede Kamer lijkt ook op die lijn te zitten. Al eerder dit jaar pleitte kamerlid Zohair el Yassini (VVD) tijdens Noorderslag om de MBO Card met budget te laden. Ook GroenLinks heeft dit idee omarmd en in het concept-verkiezingsprogramma opgenomen. CDA gaf bij monde van kamerlid Anne Kuik onlangs in de Telegraaf aan dat ze het belangrijk vindt dat we de drempels om deel te nemen aan kunst en cultuur verlagen.