Artikelen Kortingen Win CJP events
Over CJP
Support
Word lid Mijn CJP
Cultuurkaart in corona-tijd: we hebben elkaar nodig
15 jun 2020

Cultuurkaart in corona-tijd: we hebben elkaar nodig

Een update van CJP in coronatijd, want daarvoor is het hoog tijd. Vorige week is uw school weer open gegaan en kunnen uw leerlingen weer fysiek lessen volgen. De beperkingen zijn daarmee helaas nog niet voorbij en de normale routine kan nog even op zich laten wachten. Dat merken we ook bij de invulling van het cultuuronderwijs. We zien dat veel scholen en culturele instellingen worstelen met de vraag hoe ze dit gedeelte van het onderwijs moeten vormgeven. Ook nu de culturele instellingen voorzichtig hun deuren openen, is het voor uw kunst(vak)docenten en andere docenten die activiteiten integreren in het onderwijs, lastig om afspraken te maken die passen binnen uw lesprogramma en protocollen.  
 
Wij van CJP hebben als uitvoerder van de Cultuurkaart goed zicht op wat er tussen scholen en culturele instellingen gebeurt. Heel voorzichtig pakt u met zijn allen de draad weer op. We vinden het cultuuronderwijs en uw samenwerking met de culturele sector daarin zo belangrijk, dat we graag stimuleren dat u elkaar onder deze bijzondere omstandigheden weet te vinden. De kwaliteit van het cultuuronderwijs is voor een belangrijk deel afhankelijk van die samenwerking, waarin expertise en professionaliteit het niveau bepaald. 


Bij CJP nemen we daarom de volgende maatregelen:  • Alle deelnemende culturele instellingen aan de Cultuurkaart wordt gevraagd om aan te geven hoe ze binnen de vo-protocollen activiteiten kunnen aanbieden op uw school, digitaal of binnen een veilige andere omgeving in de buurt. Deze informatie wordt centraal gedeeld op het CJP Scholenportaal, zodat u weet met welke culturele instelling u in zee kunt gaan.

  • We zien op dit moment een aantal scholen voorop lopen die culturele activiteiten weer integreren in het lesprogramma. We gaan die voorbeelden met u delen zodat u daar inspiratie uit kunt halen, waarbij ook praktische vragen worden beantwoord hoe zoiets te organiseren. 

  • Het Cultuurkaarttegoed voor schooljaar 19-20 blijft dit jaar langer geldig (t/m 31 oktober 2021) en kunt u dus meenemen naar het volgend Cultuurkaartjaar (dat op 1 november 2020 begint). Daarmee kunt u ook later in het komende schooljaar activiteiten boeken. Het Ministerie van OCW verhoogt daarbij de bijdrage per leerling zodat u ook activiteiten die in kleinere groepen worden gegeven, kunt blijven organiseren. 


Maar dit kunnen we niet alleen: we hebben uw hulp nodig. Het protocol van het RIVM of de vo-raad zegt nergens dat uw school geen culturele instelling, workshop of kunstenaar kunt uitnodigen of bezoeken. In goed overleg is er dus heel veel mogelijk. We vragen u om naar de mogelijkheden te kijken. Geef uw docenten de ruimte om in samenwerking met de culturele instellingen tot een passende oplossing te komen en wellicht ook contactmomenten te hebben buiten uw schoolgebouw in een veilige omgeving in de buurt. Uw inzet in deze raakt niet alleen uw leerlingen, hun ouders en uw medewerkers, maar ook heel veel culturele instellingen en hun medewerkers met wie uw school jarenlang heeft samengewerkt. We hebben elkaar nodig: laten we elkaar daarin ook helpen. Dank u wel!  


Voor vragen of opmerkingen kunt u hier terecht. Daarnaast bundelt CJP de expertise met andere belangrijke partijen in het werkveld van cultuureducatie. (SLO, VONCK en LKCA). Wilt u meer weten over de (on)mogelijkheden van culturele activiteiten op school? Lees dan hier verder. 

We maken gebruik van cookies om jouw website-ervaring te optimaliseren. Door gebruik te maken van CJP.nl ga je hiermee akkoord.