Artikelen Kortingen Win CJP events
Over CJP
Contact
Koop je pas Inloggen
Verslag inspiratiemiddag Take Over!
9 okt 2013

Verslag inspiratiemiddag Take Over!

De meeste van u hebben zich minstens één keer afgevraagd: hoe bereik je als culturele instelling de jongere van vandaag de dag? Een moeilijk vraagstuk, met name omdat dé jongere niet bestaat. Eén van de onderwerpen die in de sector aan momentum wint, is jongerenparticipatie. Jongeren weten immers zelf het beste wat ze interessant vinden. Maar heeft het zin (op de lange termijn)? Hoe pak je dat dan aan? En, praktischer, hoe gaat u dat eigenlijk betalen?
 
Take Over!: tot € 50.000 voor projectplan jongerenparticipatie
SNS REAAL Fonds komt met een nieuwe programmaregeling Take Over! Doel is culturele instellingen te ondersteunen bij hun initiatieven op het gebied van jongerenparticipatie.  ‘We vinden dat er in de culturele sector te veel plekken zijn die te weinig openstaan voor jongeren tussen de 12 en 30 jaar’, aldus SNS REAAL Fonds-directeur Marie Hélène Cornips. ‘De Take Over! programmaregeling is in het leven geroepen om instellingen na te laten denken over jongerenparticipatie, omdat dit een effectieve manier blijkt om nieuwe generaties publiek te betrekken bij kunst en cultuur. Kijk maar naar het Blikopeners-project in het Stedelijk Museum Amsterdam, waarbij jongeren rondleidingen doen. Het is zeer arbeidsintensief, maar iedereen in de organisatie is er blij mee omdat de jongeren voor een heel frisse kijk op de zaken zorgen. Om in aanmerking te komen voor een subsidie tussen de 25.000 en 50.000 euro kunnen instellingen tot en met 31 oktober een projectplan indienen. Voorwaarde is wel dat de instelling het aangevraagde bedrag zelf matcht, dat kan eventueel ook in manuren.’
 
Inspiratiedag
In opdracht van SNS REAAL Fonds organiseerde jongerencommunicatiebureau YoungWorks en CJP op 19 september een inspiratiedag voor culturele instellingen die een aanvraag willen doen binnen de programmaregeling Take Over! De dag bestond uit een keynote over het puberbrein, trends en ontwikkelingen in de jongerencultuur, twee breakouts over jongerenparticipatie en afsluitend een jongerenpaneldiscussie. De hele middag zijn jongeren aanwezig zodat zij vast een mening kunnen vormen over de plannen en ideeën die er leven. ‘Ik verwacht vandaag veel mijn mening te kunnen geven’, vertelt Yara (19). ‘En hoop dat het bijdraagt aan waar de mensen hier mee bezig zijn’, vult Lodewijk (20) aan. ‘Ik ben heel benieuwd hoe ze aan het eind van de dag tegen jongeren aankijken.’ ‘Ja, en of ze echt op zoek zijn naar participatie, als in volwaardig meedenken, of dat ze het meer zien als jonge mensen die voor ons kunnen werken’, verduidelijkt Yara. ‘Ik denk dat je jongeren al bij de eerste stap moet betrekken, anders slaan projecten dood. Ik denk zo vaak: dat is weer een typisch voorbeeld van wat oudere mensen denken dat we leuk vinden.’

What’s in it for them?
In de breakout ‘Jongeren aan het roer’ gaan Sander van Duijn (YoungWorks) en Walter Groenen (CJP)  in op de redenen om jongeren te betrekken bij je organisatie. De belangrijkste? Je organisatie verandert erdoor. Je gaat met een veel frissere blik kijken, waardoor er meer en heel andere ideeën ontstaan. Dat is geen theorie, maar een uitspraak van werknemers van het Stedelijk Museum Amsterdam vanuit het eerder genoemde Blikopeners-project.
Om als jongere goed te participeren zijn twee dingen noodzakelijk. Ten eerste: Je moet het kunnen en over vaardigheden beschikken, die te trainen zijn. Ten tweede:  Je moet het willen en gemotiveerd zijn. Welke rol en welke mate van verantwoordelijkheid je de jongeren geeft hangt af van je doelstellingen en organisatie. Maar hoe intensiever hun rol, hoe meer betrokken en gemotiveerder ze zullen zijn. Wat opvalt is dat veel organisaties eigenlijk zelf nog geen duidelijk beeld hadden van wat ze willen/verwachten van participatietrajecten. Daar zat ook gelijk de angel. Als je het zelf niet helder hebt dan kun je zeker geen structuur en duidelijkheid aan jongeren bieden.
 
Honkvaste cultuurmijders
In de breakout ‘Kruip in de huid van je doelgroep’ leggen Anneke van der Vaart (CJP) en Maxime Rooijmans (YoungWorks) het Cultureel Jongeren profiel uit. Zoals gezegd bestaat dé jongere namelijk niet, maar uit het onderzoek van Young Works en CJP blijkt een differentiatie naar vier groepen wel mogelijk. Die groepen hebben enigszins gekscherende namen meegekregen, namelijk de Geïnteresseerde Toeschouwers, Ondernemende Cultuurfans, Creatieve Entertainers en Honkvaste Cultuurmijders. Het model biedt handvatten om te bepalen welk type jongeren je wilt betrekken/bereiken en geeft inzicht in wat er voor deze jongeren belangrijk is. Na afloop worden de bevindingen centraal besproken. Eén opvallende tendens: instellingen hebben de neiging zich te richten op de moeilijkst te bereiken groep, de honkvaste cultuurmijder. Zeker bij jongerenparticipatie is er echter veel meer winst te halen bij de ondernemende cultuurfans, die cultuur zien als een sociale bezigheid waar ze hun vrienden mee naartoe nemen.  

Paneldiscussie
Het laatste onderdeel van de dag is de paneldiscussie. Onder leiding van Sander van Duijn vuurt de zaal hun laatste vragen op een groep jongeren af. Na een goed half uur is men heel wat antwoorden (en ongetwijfeld nieuwe vragen) rijker. Yara en Lodewijk verwoorden aan het einde hoe de jongeren deze dag beleven. ‘Het valt me eigenlijk een beetje tegen’, begint Yara, ‘ze hebben het wel de hele tijd over jongerenparticipatie, maar ze stellen ons niet heel veel vragen.’ Lodewijk: ‘Op zich is dat een heel goed voorbeeld waarom ze hier zijn, toch? Ze luisteren wel en maken aantekeningen. Nu maar hopen dat ze er iets mee gaan doen. Zij hebben mij best veel gevraagd naar wat ik interessant vind en zo.’ ‘Bij mij vroegen ze meer naar hoe ze ons kunnen bereiken.  Het gekke is dat ze wel allemaal al jongeren betrekken bij de organisatie, maar die zetten ze nog heel weinig in. Laat die jongeren het in hun netwerk promoten, dat werkt echt veel beter dan een poster ophangen op een school. Zet er desnoods een dinerbon of iets dergelijks tegenover. En als je niet op social media zit, kun je het sowieso wel vergeten.’

Learnings
 ‘We organiseren vaker dit soort dagen in samenwerking met Young Works,’ vertelt Walter Groenen  (directeur CJP), ‘en elke keer valt me de honger op van instellingen naar kennis over het omgaan met de nieuwe generaties. Men ziet het belang voor de toekomst om jongeren te betrekken bij de organisatie en wisselt op dit soort dagen gretig ideeën met elkaar uit en praat over concepten die elders in Nederland al succesvol zijn. Ik hoop dat de aanwezige partijen hier weggaan met een ander denkkader. Men heeft snel de neiging om te denken in termen van wat wel of niet kan binnen de eigen instelling, maar als je met mensen van buiten je instelling praat kun je anders tegen die problemen aan gaan kijken.’
 
De belangrijkste tips van de dag zijn samen te vatten in de volgende punten.
  • Bedenk goed waarom je met jongeren wilt samenwerken. Wat wil je bereiken en wat doe je met hun inbreng?

  • Dé jongere bestaat niet. Met wat voor soort jongere wil je samenwerken? En wat heb jij deze jongere te bieden?

  • Als je met jongeren gaat samenwerken houd dan de volgende punten in de gaten:                 Maak verbinding                                                                                                                    Bied structuur                                                                                                                  Manage verwachtingen                                                                                                         Geef vertrouwen                                                                                                                     Wees een rolmodel!


Voor meer informatie over de Take Over! Programmaregeling kunt u terecht op
www.snsreaalfonds.nl/programmaregeling/take-over
Met vragen kunt u contact opnemen met Marieke van der Kruijs via marieke.vanderkruijs@snsreaalfonds.nl of 030 - 233 76 00
We gebruiken deze gegevens om je vraag te beantwoorden. Meer weten over hoe we omgaan met je gegevens? Kijk dan even naar ons Privacy Statement.
We maken gebruik van cookies om jouw website-ervaring te optimaliseren. Door gebruik te maken van CJP.nl ga je hiermee akkoord.